Το φροντιστήριο ”Π” συγχαίρει όλους τους επιτυχόντες των πανελληνίων εξετάσεων 2020. Επίσης, δημοσιεύουμε τους 80 υποψηφίους που κατάφεραν να περάσουν στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Αναλυτικά, τα ονόματα και οι σχολές των επιτυχόντων: