Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Οι μαθητές της Β Λυκείου διδάσκονται Λατινικά αντί για Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών στην Ομάδα Προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών και όταν φοιτήσουν στη Γ Λυκείου θα εξεταστούν στις Πανελλαδικές στα Λατινικά.

Σε κάθε τετράμηνο θα γράφουν υποχρεωτικά ένα διαγώνισμα, δηλαδή δύο το χρόνο, αντί για ένα μόνο στο πρώτο τετράμηνο.

Ο βαθμός προαγωγής στην επόμενη τάξη είναι γενικός μέσος όρος 10, αντί για 9,5 που ήταν μέχρι τώρα.

Ο βαθμός της Β Λυκείου, όπως και αυτός της Γ Λυκείου, δεν θα μετράει στην εισαγωγή στις Ανώτατες Σχολές.

Δεν θα υπάρχει τράπεζα θεμάτων ούτε στη Β ούτε στη Γ Λυκείου.

Οι Πανελλαδικές θα γίνουν όπως έγιναν το 2020.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μαθήματα Γενικής Παιδείας – Κοινού Προγράμματος

Ώρες

Ελληνική Γλώσσα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

2

Νέα Ελληνική Γλώσσα

2

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

2

Μαθηματικά

Άλγεβρα

3

Γεωμετρία

2

Φυσικές Επιστήμες

Φυσική

2

Χημεία

2

Βιολογία

2

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

2

Ιστορία

2

Φιλοσοφία

2

Θρησκευτικά

2

Αγγλικά

2

2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά)

1

Φυσική Αγωγή

2

Γενικό Σύνολο Κοινού Προγράμματος

30