Γυμνάσιο

Το Φροντιστήριο ‘’Π’’ παραδίδει όλα τα μαθήματα από την Α’ Γυμνασίου ως και την Γ’ Λυκείου, όπως επίσης και μαθήματα ΕΠΑΛ.

Βάλε τις βάσεις για ένα καλύτερο… αύριο!

Μαθηματικά

Νεοελληνική Γλώσσα

Αρχαία

Μαθηματικά

Νεοελληνική Γλώσσα

Αρχαία

Μαθηματικά

Νεοελληνική Γλώσσα

Αρχαία

Φυσική

Χημεία