Ενιαίο Λύκειο

Το Φροντιστήριο “𝝅” παραδίδει όλα τα μαθήματα από την Α’ Γυμνασίου ως και την Γ’ Λυκείου, όπως επίσης και μαθήματα ΕΠΑΛ.

Βάλε τις βάσεις για ένα καλύτερο… αύριο!

Α' Λυκείου

Άλγεβρα

Γεωμετρία

Φυσική

Χημεία

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Β' Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Άλγεβρα

Γεωμετρία

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

Λατινικά

Ιστορία

Μαθηματικά Προσανατολισμού

Φυσική

Χημεία

Βιολογία (Γ’ Λυκείου)

Μαθηματικά Προσανατολισμού

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Γ’ Λυκείου)

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (Γ Λυκείου)

Γ' Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Κοινωνιολογία

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

Ιστορία Προσανατολισμού

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Μαθηματικά Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού

Χημεία Προσανατολισμού

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Βιολογία Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού

Χημεία Προσανατολισμού

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Μαθηματικά Προσανατολισμού

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον